موضوع اول مسابقه عکس های زیبای شما در مورد طبیعت 

است.شما عکس های خود را در مورد طبیعت 

به ادرس

 Telegram.me/yasha_hed

 فرستاده .

وما عکس های زیبای شمارو در کانال

 Telegram.me/yashahed

به رقابت می گذاریم .برای نفرات اول فکر های ویژه ای در نظر گرفته شده

منبع : عکس برتر |موضوع عکاسی
برچسب ها : عهای ,مورد طبیعت  ,عهای زیبای